...
19/05/2016

NAU -> John Jakobsson - Truth Is Elusive

13 maj - 18 juni 2016

Genom att titta på relationen mellan konst och verklighet, representation och analogi, konstruerar John Jakobsson ett möjligt universum: imaginära varelser, som speglar varelser kända för oss, är åtskilda från sitt universum i gallerirummets neonljus. Verken i serien ”Bastard Imaginary Beings” visar på ett nytt scenario aktiverat av övertygelse och tolkning. Precis som verkligheten själv. 

Konstnärens användande av bekanta former och material i de skulpturala verken väcker frågor kring vad som är sanning. Jakobsson är intresserad av mekanismerna hos konfirmeringsbias, i uppfattningen om fakta och varande, i processerna för att avkoda omgivningen, personliga och kollektiva verkligheter.

Jakobssons frågor ställs i en tid när tillgång till information är, i teorin, obegränsad, men där val och sökkriterier fortfarande är personliga. Sättet på vilket vi förstår världen är högst subjektivt, insamlandet av data drivs av subjektiv kunskap och all fakta kan bli bekräftad genom att söka i rätt riktning. Bekräftelse av ens egen verklighet är enklare med förekomsten av en mängd källor, och vetenskapen själv har olika åsikter om hur saker och ting kan bevisas.

Genom sitt intresse för kryptozoologi, ett ämne som studerar varelser som existerar inom folktro och vars existens inte har blivit vetenskapligt bevisad, skapar Jakobsson ett alternativ till en annars överenskommen verklighet. Han tillhandahåller bevis för fantasin och skapar verktyg för förståelsen av elasticiteten och det svårfångade hos den personliga sanningen.

Det tidigare, förlängda, projektet av konstnären, ”Den Vidrige”, som kan ses i NAUs showroom, är en startpunkt för de aktuella verken som visas på NAU Gallery och kan ses som ett undersökande av en estetik och ett bildspråk som betraktas som ”motbjudande”, eller ovälkommen information. 

I serien ”Bastard Imaginary Beings” experimenterar Jakobsson brett med materialvalen, och applicerar ovanliga tekniker för att skapa ett nytt narrativ och en ny möjlig verklighet.

Relationen mellan konst och verklighet var ett omfattande ämne för efterforskningar inom filosofi, med början hos Plato, som exkluderade konsten från sitt republikideal på grund av att konsten ansågs vara underlägsen verkligheten. Sanningsbegreppet var även det omdebatterat. I sitt arbete reflekterar Jakobsson över de aktuella förändringarna hos dessa begrepp.

”Det finns varelser i den här världen som existerar endast i sinnet hos de som tror på dem. De som hävdar att de har sett varelserna, hört de komma eller känner till de från berättelser. Dessa berättelser är pseudovetenskaper och folktro. Övertygelser som inte passar in i vår bild av sanningen. De är utdaterade. De är osanna. Ändå överträffar nivån av ”konstigt” i naturen ofta fantasin hursomhelst. Så för mig blir de desamma. Varelserna och de väsen som ingår i utställningen handlar om den här idén. De är resultatet av biologi och zoologi som har löpt amok. De passar inte in i naturens lagar men hävdar ändå sin rätt att höra till den här världen. Vad som är sant har mer att göra med vad som sker på insidan. Nivåerna av förståelse som står på spel när du tolkar världen förändras till övertygelser som triggar känslor. Resten är bara fakta.”

John Jakobsson, Maj 2016


John Jakobsson (f.1984, Gotland) intresserar sig för processen av att konstruera personliga och kollektiva verkligheter och undersöker, genom sina skulpturala verk, mekanismen hos det ”möjliga” och det ”sanna”. Jakobsson tog sin BA på Konstfack, på inriktningen Keramik och Glas (2012), och har tidigare studerat konsthistoria på Göteborgs Universitet samt skulptur på Gotlands Konstskola. Hans verk har visats i grupputställningar på, bland andra, Liljevalchs Konsthall, Kulturhuset Stadsteatern, AAAD Prague, och i soloutställningar på Kaleido gallery i Uppsala, i monter på Odenplans tunnelbaneperrong och på Almedalens bibliotek i Visby. Jakobsson är mottagaren av KKV Burgsviks workshop stipendium (2007) och Estrid Ericsson stipendium (2011).
1397 78 50 11 10 9 8 7